Selamat Datang ke Tabung Darul Iman


Pengumuman

Bantuan Musibah
Setiap permohonan bagi bantuan musibah hendaklah dihantar secara manual ke pejabat Sekretariat Tabung Darul Iman.


Makluman bagi Permohonan Bantuan Sara Diri dan Susu/Lampin Pakai Buang
Adalah dimaklumkan bahawa permohonan bagi Bantuan Sara Diri Tahunan dan Bantuan Susu/Lampin Pakai Buang bagi tahun 2018 akan DITUTUP mulai 9 November 2018. Bagi kedua-dua kategori bantuan tersebut, sebarang permohonan baharu yang diterima selepas tarikh berkenaan akan dimasukkan ke dalam permohonan bagi tahun 2019.
Sekian untuk makluman tuan puan.




PORTAL KERAJAAN NEGERI

PEJABAT SUK

PEJABAT MENTERI BESAR

AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI

Tabung Darul Iman


Tabung Darul Iman merupakan satu tabung yang diwujudkan untuk membantu meringan bebanan rakyat yang ditimpa musibah atau kurang bernasib baik dengan membiayai pelbagai bantuan yang bersesuaian. Sejarah penubuhannya tercetus dengan penggabungan tiga tabung sediada iaitu Tabung Darul Iman, Tabung Bantuan Penyakit Kronik dan Dana Kebajikan Sosial Perubatan.


Login


Semakan Status