Selamat Datang ke Tabung Darul ImanSYARAT-SYARAT PERMOHONAN

1.Rakyat Negeri Terengganu atau menetap melebihi 10 tahun dan mendapat sokongan pemimpin Tempatan.
2.Pemohon atau penjaga hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihanraya sebagai pemilih di Negeri Terengganu.


SENARAI DOKUMEN YANG PERLU DISEDIAKAN

1.Salinan Sijil Kelahiran Pemohon (kanak-kanak) / Kad Pengenalan Pemohon / Ibu dan Bapa / Penjaga.
2.Salinan Sijil Kerakyatan Negeri Terengganu / Akaun Bermastautin jika berkaitan.
3.Salinan surat / bukti lain yang memperakukan telah berdaftar sebagai pemilih Pilihanraya di Negeri Terengganu.
4.Surat / laporan pengesahan daripada agensi Kerajaan yang berkaitan (bagi maksud bantuan musibah) atau surat / laporan pengesahan dari Pegawai / Pakar Perubatan Kerajaan bagi maksud Bantuan Perubatan.
5.Salinan Buku Akaun Pesakit dan Penama jika berkaitan.
6.Dokumen-dokumen lain yang menyokong permohonan.
*Hanya permohonan yang lengkap akan diproses.

Login


Semakan Status