Selamat Datang ke Tabung Darul Iman


Pengumuman

Bantuan Musibah
Setiap permohonan bagi bantuan musibah hendaklah dihantar secara manual ke pejabat Sekretariat Tabung Darul Iman.


Makluman bagi Permohonan Bantuan Sara Diri dan Susu/Lampin Pakai Buang
Adalah dimaklumkan bahawa Permohonan Bagi Bantuan Sara Diri Tahunan dan Bantuan Susu Dan Lampin Pakai Buang 2021 akan DITUTUP pada 28 Oktober 2021 (KHAMIS).

Mana-mana permohonan Bantuan Sara Diri yang diterima selepas tarikh berkenaan, pentadbiran ini akan mula memproses borang berkenaan pada 1 Januari 2022 iaitu permohonan bagi tahun 2022.

Justeru itu, pentadbiran ini memohon agar mana-mana permohonan dapat dibuat sebelum tarikh tutup untuk mengelakkan sebarang permasalahan.

Sekian, terima kasih.

PENGURUS                   SEKRETARIAT TABUNG DARUL IMAN
PORTAL KERAJAAN NEGERI

PEJABAT SUK

PEJABAT MENTERI BESAR

AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI

Tabung Darul Iman


Tabung Darul Iman merupakan satu tabung yang diwujudkan untuk membantu meringan bebanan rakyat yang ditimpa musibah atau kurang bernasib baik dengan membiayai pelbagai bantuan yang bersesuaian. Sejarah penubuhannya tercetus dengan penggabungan tiga tabung sediada iaitu Tabung Darul Iman, Tabung Bantuan Penyakit Kronik dan Dana Kebajikan Sosial Perubatan.


Login


Semakan Status